Vakio- ja Latinalaistanssi

Aloittelijoille

Lasten alkeiskurssi

Lasten alkeiskurssilla opetellaan tanssin alkeet. Tansseja opetellaan yhteensä 6 ja tavoitteena on oppia tanssin perusteet. Kurrsin jako-osalla harjoitellan tanssin kuvioita ja itse tanssia. Kurssi on suunnattu lähinnä kouluikäisille lapsille.
Ryhmä harjoittelee kerran viikossa ja ohjaajina toimivat pääasiassa seuramme kokeneemmat tanssijat.

Latinalaistansseista opetellaan:
– Samba, cha-cha ja jive

Vakiotansseista opetellaan:
– Valssi, tango ja quickstep

Vakio- ja Latinalaistansseissa voi myös kilpailla. Kurssien päätteeksi on mahdollista suorittaa ns. F-katselmus joka mahdollistaa kilpailuihin osallistumisen. Seuran järjestämään F-katselmukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä harrastuksen jatkaminen ole katselmuksesta riippuvainen.

Aikuisten alkeiskurssi

Aikuisten Vakio-ja Latinalaistanssin alkeiskurssi ei eroa lasten kurssista sisällöltään. Ohjaajat ovat seuramme kokeneita tanssijoita ja lähestymistapa ja etenemisnopeus on kohdennettu aikuisemmalle harrastajalle.
Kurssin ohjaajina toimivat seuramme kokeneet tanssija-ohjaajat. Ryhmä harjoittelee pääasiassa kerran viikossa.
Tältä kurssilta saa mainiot eväät siirtyä kilpatanssin jatkoryhmääm kartuttamaan taitoja ja myös tutustumaan kilpailemiseen.

Jatkoryhmät

Lasten E-D ryhmä

Lasten E-D tason Vkio- ja Latinalaistanssiryhmä koostuu alkeiskurssin käyneistä lapsista. Ikäjakauma saattaa vaihdella mutta pääasiassa ryhmässä on alakouluikäisiä lapsia. Ryhmässä harjoitellaan oman tason mukaisia vakio-ja latinalaistansseja ja kehitetään omaa tekniikkaa ja tanssikuvioita. Ryhmä harjoittelee ohjatusti kerran viikossa. Ryhmään osallistuvilta ei edellytetä kilpailuihin osallistumista, vaikka siihen kannustetaan ja rohkaistaan. Suuri osa kilpatanssiharrastuksen hohtoa onkin leppoisat ja mukavat kilpailut, joissa pääsee näyttämään omaa osaamistaan muiden tanssijoiden kanssa.
Lasten E-D ryhmän ohjaajina toimivat seuran omat kokeneet tanssija-ohjaajat

Aikuisten E-D ryhmä

Aikuisten Vakio- ja Latinalaistanssin E-D ryhmässä syvennetään ja kehitetään alkeiskurssilla opittuja taitoja. Ryhmä koostuu alkeiskurssin käyneistä sekä jo pitempään tanssineista harrastajista ja kilpailevista tanssijoista.
Ryhmä harjoittelee vakio- ja latinalaistansseja ohjatusti kerran viikossa. Pääpaino harjoituksissa on perustekniikkan ja uusien oman tason mukaisten tanssien opettelussa. Taitojen edetessä laajennetaan koreografioita ja haetaan kilpailurutiinia ja kokemusta, kunnes ollaan valmiita ottamaan askel 10-tanssin pariin. Ryhmään osallistuminen ei edellytä kilpailuihin osallistumista, vaikka siihen kannustetaan ja rohkaistaan.
Ohjaajina toimivat pääasiassa seuran omat ohjaajat.

Kilparyhmät

Kilpa C-A ryhmä

Ryhmä muodostuu pääasiassa tavoitteellisesti harjoittelevista ja kilpailevista tanssijoista, jotka ovat saavuttaneet C-luokan pistemäärän. Ikäjakauma ryhmässä on laaja, junioreista senioreihin ja harjoituksissa keskitytään tekniikan ja kilpasuoritusten kehittämiseen. Ohjattuja harjoituksia on kaksi kertaa viikossa, mutta ryhmän tanssijat harjoittelevat myös paljon itsenäisesti. Ryhmää valmentaa seuran omat ohjaajat sekä seuralla säännöllisesti vierailevat ammattivalmentajat.
Ryhmässä voi keskittyä 10-tanssin tai Vakio- ja Latinalaistansseihin erikseen

Lue lisää Vakio-ja Latinalaistansseista.

Linkki tanssiurheiluliiton sivulle:
https://www.dancesport.fi/lajit/vakio-ja-latinalaistanssit/