Tävlingsdans

För nybörjare

Nybörjarkurs för barn

På nybörjarkursen för barn lär sig barnet grunderna i tävlingsdans. Man lär sig sex olika danser och målet är att via en av föreningen arrangerad "provtävling" i den egna salen kunna börja delta i riktiga danstävlingar med jämnåriga från andra föreningar. Det är frivilligt att delta i en provtävling och man kan gå till en fortsättningskurs även utan att delta i provtävlingen. Kursen riktar sig i första hand till barn i skolåldern.
Gruppen tränar en gång i veckan och kursledarna är föreningens i huvudsak mest erfarna dansare.

Latinamerikanska danser
– Samba, cha-cha ja jive

Standarddanser
– Valssi, tango ja quickstep

Nybörjarkurs för vuxna

Nybörjarkursen för vuxna följer innehållsmässigt samma mönster som för barngruppen. Kursledarna är föreningens mest erfarna dansare och undervisningen, samt takten är anpassad efter de vuxnas behov. Danserna är här även samba, cha-cha och jive, samt vals, tango och quickstep.
Gruppen tränar huvudsakligen en gång i veckan. Se närmare i kalendern.
Den här kursen ger ypperliga färdigheter för att gå vidare till fortsättningsgruppen, där man fördjupar grundkunskaperna och bekantar sig med hur det kan vara att tävla.

Fortsättningsgrupper

E-D-klass för barn

E-D-klassen för barn i tävlingsdans riktar sig till den som gått en nybörjarkurs. Åldern kan variera, men i huvudsak riktar sig denna grupp till barn i lågstadieåldern. Här tränar man både standard- och latinamerikanska danser på sin egen nivå, egna figurer och teknik. Gruppen tränar med sin ledare en gång/vecka. Deltagarna uppmuntras till att börja delta i tävlingar, men det är inget krav. Tävlingarna ger dock en möjlighet att visa vad man kan i en uppmuntrande miljö tillsammans med andra tävlande.
Barnens E-D-klass i tävlingsdans leds av föreningens egna erfarna kursledare.

E-D-klass för vuxna

I E-D-klassen för vuxna fördjupas och utvecklas de grunder som man lärt sig på nybörjarkursen. Gruppen består av deltagare från nybörjarnivån och längre hunna dansare med tävlingserfarenhet.
Gruppen tränar standard- och latinamerikanska danser tillsammans med sin(a) kursledare en gång/vecka. Tyngdpunkten ligger på grundteknik och inträning av nya danser på den egna nivån. Då man blir skickligare, kompletteras koreografierna och man får mera erfarenhet av tävlingsrutinerna. Efter den här nivån kan man ta steget vidare och bli 10-dansare, alltså lära sig alla tio danser (vals, tango, wienervals, foxtrot, quickstep och samba, cha-cha, rumba, paso doble och jive). Du uppmuntras till att delta i tävlingar, men det är inget krav för att gå vidare.
Som kursledare fungerar i huvudsak föreningens egna ledare.

Tävlingsgrupperna

Tävlingsgruppen C-A

Gruppen består av mera målmedvetna tävlingsdansare, som har nått C-klass. Här finns dansare i olika åldrar, allt från juniorer till seniorer. Träningarna fokuserar på teknik och utveckling av den egna tävlingsprestationen. Gruppen har ledd träning två gånger/vecka, men dansarna tränar också självständigt. Gruppen tränas både av den egna föreningens ledare och av professionella tränare.
Man kan koncentrera sig på alla tio danser som 10-dansare eller specialisera sig antigen på standarddanserna (vals, tango, wienervals, foxtrot och quickstep) eller de latinamerikanska danserna (samba, cha-cha, rumba, paso doble och jive).