Vakio- ja Latinalaistanssi (kilpatanssi)

Tango

Aloittelijoille

Lasten alkeiskurssi

Lasten alkeiskurssilla opetellaan tanssin alkeet. Tansseja opetellaan yhteensä 6 ja tavoitteena on oppia tanssin perusteet. Kurrsin jatko-osalla harjoitellan tanssin kuvioita ja itse tanssia.
Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa ja ohjaajina toimivat pääasiassa seuramme kokeneemmat ohjaajakoulutuksen käyneet tanssijat.

Latinalaistansseista opetellaan:
– Samba, cha-cha ja jive

Vakiotansseista opetellaan:
– Valssi, tango ja quickstep

Vakio- ja Latinalaistansseissa voi myös kilpailla siksi tanssilajia kutsutaan arkikielessä kilpatanssi nimellä. Alkeis ja alkeis-jatko kurssien päätteeksi on mahdollista suorittaa ns. F-katselmus joka mahdollistaa kilpailuihin osallistumisen jos vain kilpailla haluaa. Seuran järjestämään F-katselmukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä harrastuksen jatkaminen ole katselmuksesta tai kilpailemisesta riippuvainen.

Aikuisten kilpatanssin alkeiskurssi

Aikuisten Vakio-ja Latinalaistanssin alkeiskurssilla opetellaan 6:n ensimmäisen tanssin askeleet, rytmiikka ja tekniikka. (Valssi, Tango, Quickstep, Samba, ChaChaCha ja Jive) Ohjaajat ovat seuramme kokeneita, ohjaajakoulutuksen suorittaneita tanssijoita ja lähestymistapa on kohdennettu aikuisemmalle harrastajalle, mutta etenemisnopeus on rauhallinen.

Kurssille voi tulla ilman aikaisempaa tanssikokemusta tai vaikka paritanssin alkeiden jälkeen. Kurssilla harjoitellaan kerran viikossa, mutta myös lisäharjoitusmahdollisuuksia on tarjolla.

Tältä kurssilta saa mainiot eväät siirtyä kilpatanssin Alkeis-jatko ryhmään, opettelemaan tanssin koreografioita, kartuttamaan omia tanssitaitoja ja niin halutessaan myös tutustumaan kilpailemiseen. Kilpatanssia voi harrastaa vaikkei kilpailla aikoisikaan.

Paritanssin Alkeet, kevään 2021 uutuus jatkaa syksyllä!

Paritanssin alkeiskurssi soveltuu sekä lavatanssin että kilpatanssin alkeisopetteluun. Kurssin tanssilajeista opetellaan perusaskeleet ja muutama kuvio. Näillä tunneilla haetaan oikea rytmi ja keskitytään tanssitekniikkaan erilaisten harjoitteiden avulla. Kurssille tultaessa ei tarvitse osata kuin kävellä. Kurssilla edetään maltilla.

Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja perusteiden kertaajille. Alkeiskurssia voi hyvin käydä useamman kauden ajan.

Kurssille voi osallistua yksin, parin kanssa tai porukalla.

Jatkoryhmät

Lasten E-D ryhmä

Lasten E-D tason Vakio- ja Latinalaistanssiryhmä koostuu alkeiskurssin käyneistä lapsista. Ikäjakauma saattaa vaihdella mutta pääasiassa ryhmässä on alakouluikäisiä lapsia. Ryhmässä harjoitellaan oman tason mukaisia vakio-ja latinalaistansseja ja kehitetään omaa tekniikkaa ja tanssikuvioita. Ryhmä harjoittelee ohjatusti kerran viikossa. Ryhmään osallistuvilta ei edellytetä kilpailuihin osallistumista. Suuri osa kilpatanssiharrastuksen hohtoa kuitenkin on leppoisat ja mukavat kilpailut, joissa pääsee näyttämään omaa osaamistaan , tapaamaan ja näkemään tanssijoita muista seuroista.
Lasten E-D ryhmän ohjaajina toimivat seuran omat kokeneet tanssija-ohjaajat

Aikuisten alkeisjatko ryhmä

Aikuisten Vakio- ja Latinalaistanssin Alkeisjatko ryhmässä syvennetään ja kehitetään alkeiskurssilla opittuja taitoja. Ryhmä koostuu alkeiskurssin käyneistä sekä jo pitempään tanssineista harrastajista ja kilpailevista tanssijoista.
Ryhmä harjoittelee vakio- ja latinalaistansseja ohjatusti kerran viikossa. Pääpaino harjoituksissa on perustekniikkan ja uusien oman tason mukaisten tanssien, askeleiden ja liikkeiden opettelussa. Taitojen edetessä laajennetaan koreografioita ja haetaan kilpailurutiinia ja kokemusta, kunnes ollaan valmiita ottamaan askel 10-tanssin pariin. Ryhmään osallistuminen ei edellytä kilpailuihin osallistumista, vaikka siihen kannustetaan ja rohkaistaan.
Ohjaajina toimivat pääasiassa seuran omat ohjaajat.

Kilparyhmät

Kilpa C-A ryhmä

Ryhmä muodostuu pääasiassa tavoitteellisesti harjoittelevista ja kilpailevista tanssijoista, jotka ovat saavuttaneet C-luokan pistemäärän. Ikäjakauma ryhmässä on laaja, junioreista senioreihin ja harjoituksissa keskitytään tekniikan ja kilpasuoritusten kehittämiseen. Ohjattuja harjoituksia on kaksi kertaa viikossa, mutta ryhmän tanssijat harjoittelevat myös paljon itsenäisesti. Ryhmää valmentaa seuran omat ohjaajat sekä seuralla säännöllisesti vierailevat ammattivalmentajat.
Ryhmässä voi keskittyä 10-tanssin tai Vakio- ja Latinalaistansseihin erikseen

Tervetuloa mukaan!
Harjoitukset tiistaisin ja torstaisin, katso tapahtumakalenteri.
Lisätiedot kilpatanssijaoston vetäjältä, katso yhteystiedot omasta osiosta

Valmennukset

Kilpatanssin valmennukset ovat avoimia kaikille kilpatanssin harrastajille niin iin seuran omille tanssijoille kuin muiden seurojen tanssijoillekin. Valmennuskerroilla vierailevat ammattivalmentajat tarjoavat valmennusta yksityistuntien tai ryhmätuntien muodossa. Valmennuksiin voi osallistua yhtä hyvin aloittelevat kuin kokeneemmatkin parit.

Kaikki valmennuksista kiinostuneet ovet tervetulleita mukaan!

Lue lisää Vakio-ja Latinalaistansseista.

Linkki tanssiurheiluliiton sivulle:
https://www.dancesport.fi/lajit/vakio-ja-latinalaistanssit/