Rolling 40 v – Tiina Jokinen

Tiina Jokinen – Rollingista Suomen tanssiurheilun kansallisiin päättäjiin

Tiina on ollut Rollingin seuratoiminnassa mukana pian 20 vuotta. ”Aloitin harrastavien lasten vanhempana, istuskellen pukuhuoneessa, mistä joku veti tai itse liu’uin mukaan Rollingin seuratoimintaan.” Tiinan kolme lasta aloittivat Peltoharjun Tuijan ja Teijan vetämässä bailatino-ryhmässä vuonna 2003. Tytöt siirtyivät bailatinosta kilpatanssin alkeisiin ja tätä kautta Tiina sotkeutui syvemmälle seuran syövereihin. ”Alkuun seuratoimintaan lähtemisen syynä oli lasten harrastuksen ja seuran toiminnan tukeminen. Myöhemmin lasten lopetettua harrastuksen motiivina on ollut ainoastaan yhdistystoiminta omana harrastuksenani.”

Rollingin kevätnäytös Variskalla vuonna 2008

Tiinan kokemus seuratoiminnasta on laaja ja monipuolinen. Hän on toiminut Rollingin Nuorisovastaavana, Sinettiseuravastaavana, kilpailuiden tuloslaskijana ja -kouluttajana sekä lisäksi johtokunnan jäsenenä ja seuran varapuheenjohtajana. Unohtamatta varain-hankintaa sekä markkinointimateriaalien tuottamista, missä Tiina on ollut vuosia aktiivinen. Talkoissa Tiina on hämmästyttänyt muuta talkooväkeä ahkeruudellaan sekä ennen kaikkea remonttitaidoillaan. Moni meistä on ällistyneenä seurannut Tiinan nikkarointitaitoja – vasara ja saha pysyvät erinomaisesti kädessä ja tulosta syntyy.

Omien lasten bailatinoharrastuksen kannustamana Tiina kouluttautui seuran BailatinoBaby -ohjaajaksi. Tiina ohjasi 3-4v ja 5-6v Bailatino-Baby -ryhmiä vuodet 2006-2009. ”Tanssi oli olennainen osa kotona tapahtuvaa omien lasten kanssa puuhailua ja kun homma tuntui sujuvan omien ja kavereiden lasten kanssa, niin ehkäpä vieraidenkin”, perusteli Tiina päätöstään tuolloin. Peltoharjun tytärvaljakon siirtyessä eteenpäin, Tiina lupautui ryhmän ohjaajaksi, kun ei sitä muualta löytynyt.

Vuonna 2006 Rollingin lasten joukkue SM-kisoissa
Rollingin saliremontti vuonna 2006
Vuonna 2007 Rollingin lasten joukkue Liedon SM-kisoissa

Toiminta Rollingissa on johdattanut Tiinan myös tanssiurheilun kansallisen tason päättäjiin, missä Tiina toimii edelleen tämän vuoden loppuun saakka. Hän on ollut Suomen Tanssiurheiluliiton nuoriso-valiokunnan jäsen vuodet 2008-2009 ja myöhemmin puheenjohtaja vuosina 2009-2011. Vuodet 2012-2018 Tiina toimi Tanssiurheiluliiton huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtajana ja puheenjohtajapestin loputtua hän siirtyi valiokunnan jäseneksi.  Lisäksi Tiina on toiminut liittotasolla tuloslaskijoiden kouluttajana.

Rollingin kevätnäytös vuonna 2007 Vaasan kaupungintalolla

Kansallisen tason tanssiurheilu on avannut Tiinalle monipuolisia sekä haastavia tehtäviä. Tanssiurheilun nuorisotoiminnan ja -valiokunnan vastuualueeseen kuului erityisesti lasten ja nuorten harrasteliikunnan kehittäminen ja seurojen lapsiin ja nuoriin kohdistuvan toiminnan edesauttaminen. Nuorisovaliokunnan puheenjohtajana Tiina toimi myös Tanssiurheiluliiton hallituksen jäsenenä. Yhtenä nuorisovalio-kunnan tärkeänä osa-alueena oli silloisen Nuori Suomi Sinettiseura -järjestelmän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Tehtävänkuva oli laaja, sisältäen esimerkiksi akkreditoinnit, sinettiseurojen yhteisten tapaamisten suunnittelun ja toteutuksen, liiton seurakehittäjän toiminnan suunnittelun, kansallisten ja muiden suurempien liitto-vetoisten hankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen koordinoinnin, lajien välisen yhteistyön kehittämisen lasten harrastusliikunnassa sekä lasten ryhmien ohjaajien koulutustarpeiden ja koulutuksen suunnittelun. Tiina suunnitteli edelleen liiton omat Sinettiseura-materiaalit. Tiina vastasi samoin Koulu Tanssii -konseptin suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista kansallisesti yhteis-työssä liiton seurakehittäjän kanssa. Edelleen Tiina oli mukana Tanssitähti ja MuksuMix -luokkien mukaantuonnissa kilpailu-järjestelmään. ”Minä olen suunnitellut MuksuMix-mitalin lasten piirustuskilpailun voittajan, pieksämäkeläisen Joni Pesosen työn pohjalta”, kertoo Tiina.

Lapset esiintymässä Viikingan koululla 28.11.2007
Vaasan joulunavaus torilla vuonna 2007

Tiina on tuttu näky seuran kilpailujen tuloslaskijana. Tiinalla onkin ollut kilpailukohtainen päävastuu tuloslaskennasta sekä alueellisissa (2008-) että kansallisen tason (2009-2017) kilpailuissa. Vuodesta 2013 hän toimi myös liittokouluttajana vastaten uusien ATK-sihteereiden kouluttamisesta. Tiina osallistui uuden tuloslaskenta-järjestelmän kehittämiseen, mutta siirtyi samoihin aikoihin huippu-urheilun puolelle.

Vuonna 2008 Rollingin joukkue SM-kisoissa
Rollingin kevätnäytös Variskalla vuonna 2008

”Huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtajuus tuli hieman ’puskista’ varsin lyhyellä varautumis- ja harkinta-ajalla liiton silloisen puheen-johtajan antaessa tilaa seuraajalleen”, kertoo Tiina. ”Taustani huomioiden on päivänselvää, että minun ansioni valitsijoiden silmissä olivat jossain muualla kuin tanssiin tai valmentamiseen liittyvässä asiantuntemuksessa. Vaikka nuorempana olenkin harrastanut useita urheilulajeja, järjestötyön kokemuksen taustana liikunnan ja urheilun puolella loistaa yksi ja ainoa: Rolling. Saappaat olivat suuret ja jalat kovin pienet, mutta toisaalta, pienillä jaloilla on kasvun varaa joka suuntaan.”

Ikärit vuonna 2009

Huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtajan tehtävä oli johtaa valio-kunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa, vastata valiokunnan talouden ja toiminnan suunnittelusta, tehdä vastuualueeseen kuuluvia aloitteita ja huolehtia valiokunnan toiminnan kehittämisestä ja ulkopuolisista yhteyksistä. Vastuualueeseen puolestaan kuului eri lajien maajoukkueiden valinta ja niiden toiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä vastuu esimerkiksi maajoukkueiden valmennukseen, kansainväliseen kilpailuedustukseen, tiedotukseen ja antidoping -toimintaan liittyvistä tehtävistä. ”Vakio- ja latinalais-tansseissa myös käytännön vastuu maajoukkuetoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta lankesi työpöydälleni noin vuodeksi, kun silloinen maajoukkuekoordinaattori siirtyi sivuun eikä uutta henkilöä tehtävään etsinnöistä huolimatta löytynyt. Päähuomio puheenjohtajakaudella kohdistuikin pitkälti vakio- ja latinalaistanssien maajoukkuetoiminnan ja huippu-urheilusuunnitelman jälleen-rakentamiseen ja samalla yhteistyön lisäämiseen sekä synergiaetujen hakemiseen eri lajien välillä.”

Vuosi 2009

Tiina pohtii, että vaikka Rollingin toiminnassa on tapahtunut suuriakin muutoksia vuosien saatossa, sen perusperiaatteet ovat kuitenkin säilyneet ennallaan, mikä kertoo vahvasta ja terveestä arvopohjasta, johon myös jäsenistö on sitoutunut. ”Eteenpäin katsovana ja uusille asioille ja toimintatavoille avoimena seura on myös pystynyt vastaamaan ympäristössä tapahtuneiden muutosten sille tuomiin haasteisiin ja kehittämään toimintaansa pitkäjänteisesti. Rollingin omissa ideariihissä on tuotettu ideoita ja tehty avauksia, jotka parhaimmillaan ovat laajentuneet vuosia kestäviksi Tanssiurheililiiton johdolla toteutettaviksi kansallisiksi hankkeiksi. Merkittävin ja näkyvin niistä lienee Koulu Tanssii -projekti, jonka kautta n. 450 opettajaa saivat eväitä ja käytännön apua opetussuunnitelmaan juuri tulleen musiikkiliikunnan toteuttamiseen. Ympäri Suomea projektin kautta liikuteltujen lasten määrä oli noin 25-35 000.” Tiinan mielestä Rolling on omalta osaltaan ollut aktiivinen ja aloitteellinen omassa toiminta-ympäristössään ja pyrkinyt yhteistyöhön niin muiden seurojen, julkisen sektorin kuin yksityisten yritystenkin kanssa aina, kun siihen on ollut mahdollisuus. Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan ja tapahtumiin seura on aktiivisesti hankkinut myös ulkopuolista rahoitusta pitääkseen osallistumiskynnyksen matalana. ”Yhtenä käytännön esimerkkinä on vaikka seuran ylläpitämä lasten kenkä- ja mekkopankki, josta uusi harrastaja voi hyvin edullisesti saada välttämättömät harrastusvälineet käyttöönsä. Tähtiseura -tunnusta ei saada ja ylläpidetä kovin kevein perustein”, muistuttaa Tiina.

Koulu tanssii CUP -mainos vuonna 2009

Tiina nostaa esiin Rollingin parhaaksi puoleksi tanssiin ja tanssiurheilun asiaan omistautumisen – tanssijat edellä ja tanssijan pitäminen keskiössä. Mieleenpainuvimpia muistoja hänellä on yhteisiltä kilpailu-matkoilta, erityisesti lasten ja junioreiden joukkue-SM- ja ikäkausi-mestaruuskilpailuista, joissa Tiina on aina ollut aktiivisesti joukkueiden tukena. ”Vuoden 2006 Latin-SM järjestäminen oli suuri yhteinen projekti. Kisojen onnistuminen kaikin puolin ja seuran silloisten vetojuhtien Vesan ja Ritvan kultamitali kruunasi kaiken. Fiilis oli mahtava”, kertaa Tiina.

Tiina on nimitetty seuran kunniajäseneksi vuonna 2019. Rollingin seuratoiminta on antanut hänelle henkilökohtaisesti paljon. ”Koska en itse ole harrastanut tanssia, oma henkilökohtainen saantini on lähinnä yhdistystoiminnan puolella. Rollingin ’kouluttamana’ tie on vienyt tanssiliikunnan ja -urheilun toiminnan kehittämisessä kansalliselle ja jopa kansainväliselle tasolle. Avoimuus, vanhojen ja nykyisten toimintatapojen terve kyseenalaistaminen ja uudelleen-arviointi, vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen ja puntaroiminen yhteistyössä sekä seuran sisällä että ulkopuolisten toimijoiden kanssa on se mitä Rolling on omalta osaltaan opettanut. Tästä opista sekä kokemuksesta on ollut paljon hyötyä myös tanssin ulkopuolisessa maailmassa.”

fiSuomi