Standard- och latinamerikanska danser (tävlingsdans)

Tango

För nybörjare

Nybörjarkurs för barn

På grundkursen för barn lär man sig grunderna i tävlingsdans. Danserna är 6 till antalet. Under fortsättningskursen får man lära sig några figurserier och dansa själv.
Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa ja ohjaajina toimivat pääasiassa seuramme kokeneemmat ohjaajakoulutuksen käyneet tanssijat.

Latinamerikanska danser
- samba, cha-cha och jive

Standarddanser
- vals, tango och quickstep

I standard- och de latinamerikanska danserna kan man också tävla och då talar man om tävlingsdans. I slutet av kursen kan man avlägga ett litet nybörjarprov (F-klass) som gör det möjligt att få börja tävla. Att visa upp sina kunskaper i F-klassen är helt frivilligt och det är inget krav för att fortsätta hobbyn.

Nybörjarkurs i tävlingsdans för vuxna

Under nybörjarkursen i tävlingsdans (standard- och latinamerikanska danser) får du lära dig 6 olika danser med steg, rytm och teknik (vals, tango, quickstep och samba, cha-cha-cha och jive). Ledarna är föreningens egna erfarna och utbildade dansare. Kursen riktar sig till vuxna som vill börja dansa som hobby. Kursen framskrider i lagom takt.

Man kan komma till kursen utan tidigare erfarenhet av dans eller efter att ha gått en grundkurs i pardans. Gruppen träffas en gång i veckan, men det finns också möjlighet att träna mera om man vill.

Den här kursen ger ypperliga möjligheter att fortsätta på följande nivå och då lära sig koreografier, utveckla sina kunskaper och även bekanta sig med hur det är att tävla. Dock kan man också ha tävlingsdans som hobby utan att tävla.

Grundkurs i pardans Vårens nyhet fortsätter på hösten 2021!

Grunderna i pardans passar både för den som vill prova på både logdans och tävlingsdans. Du lär dig grundsteg och några figurserier. Timmarna består av att träna rytm och dansteknik via olika anpassade övningar. Inga förkunskaper krävs och takten är lagom.

Kursen riktar sig både till nybörjare och till sådana som vill repetera grunderna. Går också bra att börja om flera gånger om det så känns.

Du kan delta ensam, med ditt par eller en hel grupp tillsammans.

Fortsättningsgrupper

E-D-klass för barn

Lasten E-D tason Vakio- ja Latinalaistanssiryhmä koostuu alkeiskurssin käyneistä lapsista. Ikäjakauma saattaa vaihdella mutta pääasiassa ryhmässä on alakouluikäisiä lapsia. Ryhmässä harjoitellaan oman tason mukaisia vakio-ja latinalaistansseja ja kehitetään omaa tekniikkaa ja tanssikuvioita. Ryhmä harjoittelee ohjatusti kerran viikossa. Ryhmään osallistuvilta ei edellytetä kilpailuihin osallistumista. Suuri osa kilpatanssiharrastuksen hohtoa kuitenkin on leppoisat ja mukavat kilpailut, joissa pääsee näyttämään omaa osaamistaan , tapaamaan ja näkemään tanssijoita muista seuroista.
Barnens E-D-klass i tävlingsdans leds av föreningens egna erfarna kursledare.

Aikuisten alkeisjatko ryhmä

Aikuisten Vakio- ja Latinalaistanssin Alkeisjatko ryhmässä syvennetään ja kehitetään alkeiskurssilla opittuja taitoja. Ryhmä koostuu alkeiskurssin käyneistä sekä jo pitempään tanssineista harrastajista ja kilpailevista tanssijoista.
Gruppen tränar standard- och latinamerikanska danser tillsammans med sin(a) kursledare en gång/vecka. Tyngdpunkten ligger på grundteknik och inträning av nya danser på den egna nivån. Då man blir skickligare, kompletteras koreografierna och man får mera erfarenhet av tävlingsrutinerna. Efter den här nivån kan man ta steget vidare och bli 10-dansare, alltså lära sig alla tio danser (vals, tango, wienervals, foxtrot, quickstep och samba, cha-cha, rumba, paso doble och jive). Du uppmuntras till att delta i tävlingar, men det är inget krav för att gå vidare.
Som kursledare fungerar i huvudsak föreningens egna ledare.

Tävlingsgrupperna

Tävlingsgruppen C-A

Gruppen består av mera målmedvetna tävlingsdansare, som har nått C-klass. Här finns dansare i olika åldrar, allt från juniorer till seniorer. Träningarna fokuserar på teknik och utveckling av den egna tävlingsprestationen. Gruppen har ledd träning två gånger/vecka, men dansarna tränar också självständigt. Gruppen tränas både av den egna föreningens ledare och av professionella tränare.
Man kan koncentrera sig på alla tio danser som 10-dansare eller specialisera sig antigen på standarddanserna (vals, tango, wienervals, foxtrot och quickstep) eller de latinamerikanska danserna (samba, cha-cha, rumba, paso doble och jive).

Välkommen med!
Harjoitukset tiistaisin ja torstaisin, katso tapahtumakalenteri.
Lisätiedot kilpatanssijaoston vetäjältä, katso yhteystiedot omasta osiosta

Träningar med proffstränare

Att delta i träningar med proffstränare är öppna för alla som sysslar med tävlingsdans, både den egna föreningens dansare och från andra föreningar. De gästande proffstränarna erbjuder både privatlektioner och träningar i grupp. Både nybörjare och längre hunna är välkomna.

Kaikki valmennuksista kiinostuneet ovet tervetulleita mukaan!

Läs mera om standard- och latinamerikanska danser (på finska)

Länk till Danssportförbundets webbplats:
https://www.dancesport.fi/lajit/vakio-ja-latinalaistanssit/