Logdans

Nivåerna

Rolling erbjuder logdanskurser på olika nivåer och ger alla en möjlighet att förbättra sina danskunskaper enligt den egna nivån. På varje kurs tränar vi på grundtekniken i varje dans och att föra och följa.

Nybörjarnivå

På nybörjarnivån lär vi oss grunderna i de olika danserna. Gruppen passar för den som aldrig tidigare har dansat. Nybörjarnivån passar också den som vill repetera vissa danser som man glömt eller bara annars vill bli säkrare på grundtekniken. Nybörjarkursen kan man återkomma till under flera terminer.

Mellannivå (fortsättning på grunderna)

Kom till mellannivån, då du känner att du redan behärskar grunderna i de allra vanligaste logdanserna. Det betyder att du kan grundstegen, håller rytmen och kan föra eller följa i de grundläggande turerna. På mellannivån tränar vi på att bli säkrare på grunderna och utöka med flera turer och danser. Vi filar på grundtekniken och tolkningen av musiken kommer med som en del av träningen.

Avancerad nivå

I fortsättningsgruppen på en högre nivå, kan du delta då du behärskar dansernas grundteknik. På den här nivån anpassar och bearbetar vi grundrytmen, samtidigt som vi lär oss mera utmanande koreografier. Det för i sin tur med sig större utmaning vad gäller att föra och följa. Tolkningen av musiken blir allt mer ett viktigt element.

Lavatanssikurssit keväällä 2022

Logdansläger

Ladda ner terminsschemat

Ladattava tiedosto sisältää kevään 2022 kaikki lavatanssikurssit ja tapahtumat (Päivitetty 8.4.2022)

Alla logdanshändelse i kalendern

Häätanssikurssit

Järjestämme räätälöityjä häätanssikursseja pareille ja pienryhmille. Lisätietoja: hannu.haavisto@rolling.fi

Pris och tilläggsuppgifter

Föreningens medlemsavgift kan du betala skilt eller i samband med att du anmäler dig till en logdanskurs. Medlemskapet gäller till kalenderårets slut. Är du medlem får du 20 % rabatt på de följande under terminen kommande kurserna, som du deltar i. Som medlem kan du också delta i andra danskurser och betala ett förmånligare pris per gång. Du kan även delta i alla logdanskurser utan medlemskap genom att endast betala avgiften per gång.

En del kurser har byte av par och på en del kurser dansar man med sitt eget par. Vi strävar även till att beakta balansen på kurser med parbyte.

Allmänna säkerhetsinstruktioner som gäller coronaepidemin

Kom till kursen endast när du är frisk. Har du flunssasymptom ska du stanna hemma. Tvätta alltid händerna före lektionen och strax efter. Använd också decinfiseringsmedel som finns i danssalarna. Var och en deltar på eget ansvar. Följ myndigheternas instruktioner.